तर्पण

Showing the single result

  • तर्पण

    ‘तृप्’ म्हणजे संतुष्ट करणे. ‘तृप्’ या धातूपासून तर्पण हा शब्द सिद्ध झाला आहे....
    पुढे वाचा