नारायणबली

Showing the single result

  • नारायणबली

    जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला दुर्मरण येते तेव्हा अशा व्यक्तीच्या आत्मशांती प्रित्यर्थ नारायण बळी पूजा करावी...
    पुढे वाचा