निधन शांत

Showing the single result

  • निधन शांत

    व्यक्तीच्या मृत्यूमुळे निर्माण झालेले अरिष्ट दूर करण्यासाठी ही निधन शांती करतात. ...
    पुढे वाचा