मंत्राग्नी

Showing the single result

  • मंत्राग्नी

    मानवी जन्माच्या आधीपासून (गर्भाधान संस्कार) ते त्याच्या मृत्यूनंतरही (दाहकर्म व श्राद्ध) केले जाणारे संस्कार हिंदू  जीवनशैलीत प्रचलित आहेत....
    पुढे वाचा