Udak Shanti

Showing the single result

  • उदक शांती

    उदक म्हणजे “पाणी” आपल्या पृथ्वीवरील 71 टक्के भाग पाण्याने व्यापलेला आहे. या पृथ्वीतलावर कुठल्याही गोष्टीच्या शुद्धीकरण करण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता भासते. पाण्याची जागा ही अन्य कोणताही पदार्थ घेऊ शकत नाही....
    पुढे वाचा