अस्थी संचयन

दाहसंस्कार केलेल्या दिवशी किंवा मृत झाल्याच्या तिसऱ्या, सातव्या किंवा नवव्या दिवशी अस्थी गोळा करून त्यांचे दहा दिवसांच्या आत विसर्जन करावे.

Description

अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी अस्थी गोळा करणे अधिक चांगले असते. दहा दिवसांनंतर अस्थीविसर्जन करायचे असल्यास तीर्थश्राद्ध करून विसर्जन करावे.

अस्थिसंचयनाच्या वेळी उच्चारलेले मंत्र देखील आर्यांच्या श्रद्धेवर प्रकाश टाकतात, त्यानुसार मृत व्यक्ती पुन्हा जगात नवीन शरीर धारण करतो आणि त्या शरीराच्या नवीन निर्मितीसाठी, त्याचे शरीर वापरले जाते.प्रत्येक अवयवाची हाडे त्याच्याकडे पाठवणे आवश्यक आहे. उचार्यमन मंत्राच्या शब्दांनी त्यांच्या विश्वासाला पुष्टी मिळते,

दुधाने मिश्रित उदक घेऊन.शमीच्या डहाळीने पायापासुन तिनं उलट्या प्रदक्षिणा करीत ते चितेवर शिंपडावे नंतर पायापासून मस्तका पर्यंतच्या अस्थि कर्त्याने अंगठा, अनामिका व करंगळी यांनी मडक्यात, शब्द न होईल अशा रीतीने भराव्या बाकीची राख सुपाने पाखरुन बारीक बारीक अस्थि मडक्यात भराव्या आणि राख नदीत किंवा समुद्रात विसर्जन करावी.

सामुग्री दुध , गोमुत्र,गंगाजल,शमीचे पान , छोटेसे मडके,खापर , पांढरे कापड ,पांढरी फुले,तुळशी ,सूप व तांब्याचा कलश

पुरोहितांच्‍या सन्‍मतीने सामुग्रीची व्यवस्था करावी.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “अस्थी संचयन”

Your email address will not be published. Required fields are marked *