हिरण्य श्राद्ध

पानावरती देव पितर यांचे पूजन करून ब्राह्मणास योग्य दक्षिणा देतात. हिरण्य श्राद्ध म्हणजे ब्राह्मण बोलावून संकल्प सोडून त्याला दूध ,केळी .पेढे देतात.

Description

श्राद्ध करणारा पुरुष ज्या ठिकाणी श्राद्ध करण्यास बसणार असेल ती जागा शेणाने सारवून घ्यावी .
फरशी असल्यास ओल्या फडक्याने पुसून श्राद्ध करणाऱ्या पुरुषाने देवाच्या पूजेच्या वेळेस जे सोवळे नेसतात ते न नेसता धोतर धुवून ते नेसावे.पाटावर न बसता सारवलेल्या जमिनीवर बसावे . ब्राह्मणास बसावयास पाट देणे.ब्राह्मणाचे मंत्र/Stotras ,तंत्र झाल्यावर दूध ,केळी,पेढे दयावेत आणि श्राद्धाची समाप्ती करावी.श्राद्ध करणाऱ्या माणसाने दर्भाचे आसन असल्यास जमिनीवर न बसता त्या आसनावर बसले तरी चालेल.यादिवशी श्राद्ध करणाऱ्या पुरुषाने रात्री जेवायचे नसते.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “हिरण्य श्राद्ध”

Your email address will not be published. Required fields are marked *