नारायणबली

जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला दुर्मरण येते तेव्हा अशा व्यक्तीच्या आत्मशांती प्रित्यर्थ नारायण बळी पूजा करावी

Description

जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला दुर्मरण येते तेव्हा अशा व्यक्तीच्या आत्मशांती प्रित्यर्थ नारायणबली पूजा करावी असा शास्त्रांमध्ये उल्लेख केला आहे. हि पूजा न केल्यास श्राद्ध केले तर ते अंतरिक्षात वाया जाते.

दुर्मरणाने मेलेल्या किंवा आत्महत्या केलेल्या माणसाचे क्रियाकर्मांतर न झाल्यामुळे त्याची प्रेतत्वनिवृत्ती झाली नसेल, तर त्याच्या लिंगदेहाला गती न मिळाल्यामुळे तो भटकत रहातो. असा लिंगदेह कुलाच्या संततीला प्रतिबंध करतो. तसेच कोणत्याही प्रकारे वंशजांना त्रास देतो. अशा लिंगदेहाला गती देण्यासाठी नारायणबली करावा लागतो.

एखाद्या व्यक्तीला दुर्मरण अनेक प्रकारे येऊ शकते, जसे:
 • वीज अंगावर पडली असेल .
 • डोंगरावरून अथवा पर्वतावरून पडल्याने.
 • अपघात झाले असल्यास.
 • पाण्यात बुडाल्याने.
 • झाडावरून किंवा उंचावरून पडल्यास.
 • प्राण्यांच्या हल्ल्याने.
 • आत्महत्या झाल्याने.
 • खून झाल्याने.
 • अग्नीने जळून मरण आले असेल.
 • शॉक लागून मरण आले असल्यास.
 • उपासमारीने मरण झाले असेल.
 • शापाने मरण आले असल्यास.
 • महामारी जसे कोरोना, कोलेरा (पटकी) मुळे मरण आले असल्यास.

पुरोहितांच्‍या सन्‍मतीने सामुग्रीची व्यवस्था करावी.

नारायणबली अकराव्या दिवशी करावी

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “नारायणबली”

Your email address will not be published. Required fields are marked *